Szkolenie „Postaw na rozwój”

Szkolenie „Postaw na rozwój”
Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na szkolenie organizowane w Radomiu w ramach projektu „Postaw na rozwój – szkolenia dla osób dorosłych z województwa mazowieckiego” szczególnie osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich (DEGURBA 3), które chcą podnosić swoje kwalifikacje z zarządzania projektami wg standardu IPMA D.
Warunkiem udziału będzie osiągnięcie pozytywnego wyniku testu kwalifikacyjnego (obszar wiedzy podstawowej z zakresu zarządzania projektami).
Udział w projekcie mogą wziąć zarówno osoby pracujące (zatrudnione lub aspirujące do pracy na stanowiskach w zespołach projektowych, bez względu na branżę czy miejsce zatrudnienia), jak i pozostające bez zatrudnienia (zamierzające podjąć pracę w branżach/podmiotach funkcjonujących w oparciu o metodę projektową).
Dokumenty do pobrania znajdziecie na stronie: http://zarzadzanie.trustcon.pl/
Uwaga! Koszt uczestnictwa w szkoleniu to 400 zł.
Planowane terminy spotkań (godz. 9-17):
• 17-18.03.2018
• 14-15.04.2018
• 28-29.04.2018
• 12-13.05.2018
• 19-20.05.2018
• 02-03.06.2018
• 09-10.06.2018
Szkolenia będą odbywały się w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej.
Kontakt do Biura Projektu:
tel. 576 077 903
e-mail: ipma.mazowsze.rekrutacja@gmail.com