Jesteś gotowy na Jednolity Plik Kontrolny?

Jesteś gotowy na Jednolity Plik Kontrolny?
Już od 1 stycznia 2018 roku polskie mikroprzedsiębiorstwa zobowiązane będą do comiesięcznego tworzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego, zawierającego ewidencję zakupu i sprzedaży VAT. 

Jednolity Plik Kontrolny to zbiór ujednoliconych danych wyeksportowanych bezpośrednio z systemów IT podatników. Głównym zadaniem JPK jest usprawnienie pracy organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej w zakresie prowadzonych postępowań podatkowych, kontroli podatkowych oraz czynności sprawdzających. Dodatkowo zmiany mają znacznie ułatwić prowadzenie firmy. Wprowadzenie JPK zaoszczędzi płatnikom kontroli bezpośrednich przez urzędy oraz ułatwi prowadzenie wewnętrznych rozliczeń i wymianę informacji pomiędzy jednostkami firmy. Dzięki JPK rejestry zakupu i sprzedaży VAT  przedsiębiorcy mogą szybko i wygodnie zostać wysłane do odpowiednich organów z programów komputerowych. Dokumenty muszą być skompresowane, zaszyfrowane, zapisane w formacie XML a ściśle określonej strukturze, a wielkość poszczególnych archiwów nie może przekraczać 60 MB.


REKLAMA