Konstytucja Biznesu – konferencja w Radomiu

Konstytucja Biznesu – konferencja w Radomiu
O Konstytucji Biznesu oraz innych zmianach prawnych ułatwiających zakładanie i prowadzenie firm porozmawiają uczestnicy kolejnego z cyklu spotkań organizowanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Tym razem spotkanie odbędzie się w Radomiu 10 października 2018 r., w Hotelu Aviator.

Konstytucja Biznesu to gruntowna reforma prawa gospodarczego, której celem jest poprawa środowiska prawno-instytucjonalnego, w którym działają polscy przedsiębiorcy. W trakcie spotkania będzie można się dowiedzieć o zmianach i ułatwieniach w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce w zakresie prawa przedsiębiorców, prawa podatkowego i prawa zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia MŚP.

W wydarzeniu swój udział potwierdzili m.in: Jadwiga Emilewicz – Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Paweł Cybulski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów/ Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Andrzej Ziółkowski – Prezes Urzędu Dozoru Technicznego, Jadwiga Lesisz – p.o. Prezesa Polskiej Agencji rozwoju Przedsiębiorczości, Barbara Loba – Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych oraz Paweł Jaroszek – Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Teresa Warszawska – Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Konferencji towarzyszyć będzie strefa informacyjna, w ramach której eksperci z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Finansów, Krajowej Administracji Skarbowej, Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, Enterprise Europe Network, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Agencji Rozwoju Przemysłu będą do Państwa dyspozycji – informuje Aneta Kargulewicz z II Urzędu Skarbowego w Radomiu.