Konsultacje w Izbie Przemysłowo-Handlowej

Konsultacje w Izbie Przemysłowo-Handlowej

Od 1 marca 2018 r. rusza nasza nowa inicjatywa skierowana do Członków Izby-Izbowy Punkt Konsultacyjny. Firmy członkowskie zapraszamy do biura Izby na bezpłatne dyżury eksperta!

Dyżury odbywać się będą w każdą środę miesiąca w godz. 14.00-16.00 naprzemiennie w dziedzinach:
– porady prawne (dwa razy w miesiącu )
– doradztwo w zakresie projektów unijnych (raz w miesiącu)
–doradztwo z zakresu IT (raz w miesiącu).

Zapoznaj się z harmonogramem konsultacji na miesiąc marzec dostępnym na stronie Izby http://radomskibiznes.pl/aktualnosci/izbowy-punkt-konsultacyjny-nasza-nowa-usluga
Zapraszamy!