Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza

Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza
Już po raz trzeci zostanie przyznana Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza za najlepszy debiut prozatorski. Uroczysta gala odbędzie się 9 września i będzie zwieńczeniem festiwalu „Opętani literaturą” rozpoczynającego się 1 września.

Do tegorocznej edycji Nagrody nadesłano w sumie 76 książek. Kapituła nominowała: Grzegorza Bogdała za „Florydę”, Aleksandrę Lipczak za „Ludzi z Placu Słońca”, Adama Robińskiego za „Hajstry. Krajobraz bocznych dróg”, Pawła Sołtysa za „Mikrotyki” oraz Marcina Wichę za „Rzeczy, których nie wyrzuciłem”.

– Po dwóch edycjach Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza możemy śmiało powiedzieć, że Radom to miasto wyjątkowo sprzyjające debiutantom. To dobre miejsce do rozpoczęcia kariery dla młodych twórców. Cieszę się, że nasza Nagroda już na stałe wpisała się w kalendarz wielkim imprez literackich w Polsce. Dbamy o to, żeby jak najlepiej rozwijać radomską kulturę, która jest elementem promocji naszego miasta. Pokazują to poprzedni laureaci Nagrody, którym wygrana w Radomiu otworzyła drzwi do kariery literackiej. Przykładem niech będzie chociażby ubiegłoroczna laureatka, Anna Cieplak, która wydała kolejną książkę i otrzymała wiele prestiżowych nagród – mówi Radosław Witkowski, prezydent Radomia.

Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza jest przyznawana za debiut, określony jako pierwsza lub druga książka danego autora, napisana prozą artystyczną w języku polskim.O wyborze najlepszej książki decyduje kapituła w składzie: Jerzy Jarzębski – przewodniczący, Ewa Graczyk, Anna Kałuża, Zofia Król, Zbigniew Kruszyński, Józef Olejniczak, Justyna Sobolewska. Sekretarzem Kapituły jest Tomasz Tyczyński. Mecenasem nagrody jest Jarosław Krzyżanowski.

– Chcemy pokazywać, że biznes powinien inwestować w kulturę. Dlatego kolejny rok jesteśmy partnerami muzeum. Mam nadzieję, że poziom tegorocznych prac zgłoszonych do Nagrody Literackiej będzie naprawdę wysoki – zaznacza Małgorzata Świątek, przedstawicielka mecenasa Nagrody firmy Krzyżanowski Partners.

Laureat otrzymuje nagrodę w wysokości 40 tysięcy złotych. Oprócz nagrody pieniężnej otrzyma także lornetkę (jedno z ulubionych „narzędzi” Gombrowicza) oraz statuetkę, którą pierwsi nominowani ze względu na kształt nazwali „otwieraczem”.

Partnerem głównym festiwalu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

– Jest to ważne przedsięwzięcie kulturalne. Sam festiwal, poprzedzający przyznanie Nagrody Literackiej, wzbudza wielkie emocje w świecie kultury. Jestem przekonany, że Radom w pierwszych dniach września stanie się literacką stolicą Polski. Jako partner tego przedsięwzięcia samorząd województwa mazowieckiego będzie jeszcze mocniej wspierać całą formułę festiwalu – mówi Rafał Rajkowski, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Wręczenie Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza będzie kończyć festiwal „Opętani literaturą”.

– W tym roku dzięki staraniom marszałka Rajkowskiego udało nam się pozyskać kolejne pieniądze i ten festiwal będzie jeszcze bogatszy niż jej dwie poprzednie edycje. Tegoroczny festiwal „Opętani Literaturą” będzie nosił tytuł SWOI OBCY. Chcemy mówić o obcości i swojskości w sztuce. Tegoroczna edycja festiwalu potrwa osiem i złoży się na 16 różnych wydarzeń – informuje Tomasz Tyczyński, kierownik Muzeum Witolda Gombrowicza.

W ramach festiwalu, który rozpocznie się już 1 września odbędą się spotkania literackie, wykłady, koncerty spektakle, filmy. W tym roku w Radomiu i Wsoli będzie można spotkać między innymi Ritę Gombrowicz, Zbigniewa Mikołejko, Adama Lipszyca, Annę Cieplak, Wiktora Zborowskiego, Irenę Jun, Mariusza Bonaszewskiego, Marcina Przybylskiego, Hannę Banaszak, Dorotę Miśkiewicz, Marka Napiórkowskiego czy Lecha Janerkę.

Organizatorami nagrody są Prezydent Miasta Radomia oraz Muzeum Witolda Gombrowicza, oddział Muzeum Literatury. Honorowy patronat nad konkursem objęła wdowa po pisarzu, Rita Gombrowicz.

Partnerem Nagrody i festiwalu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu, partnerzy festiwalu to także Zespół Szkół Muzycznych w Radomiu, Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego oraz Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”. Sponsorzy: Kratki.pl, Wodociągi Miejskie oraz Piekarnia Fogiel & Fogiel.