Nowe wystawy w Elektrowni

Nowe wystawy w Elektrowni
2 marca 2018 roku liczne grono zainteresowanych przybyło na wernisaże dwóch ciekawych wystaw w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”. 
Wystawa poplenerowa „Światło w geometrii” to pokaz różnorodnych propozycji traktowania geometrii i posługiwania się światłem pokazany za pomocą obrazów, grafik i form trójwymiarowych. Są to dzieła wszystkich uczestników XXXV Pleneru dla Artystów Posługujących się Językiem Geometrii, którzy przekazali swoje prace Mazowieckiemu Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”. Wystawa prezentuje twórczość 49 artystów z dziesięciu krajów świata: Austrii, Francji, Hiszpanii, Japonii, Niemiec, Polski, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji i Węgier. Kuratorką wystawy jest Bożena Kowalska, która zachęcając do zapoznania się z wystawą powiedziała między innymi: „Po pierwsze działa w sposób bardzo istotny, porządkujący w stosunku do otaczającego nas świata i naszego życia, które jest pełne chaosu; po wtóre działa ona uspokajająco, wyciszając napięcia, gniew, nastroje lęku i depresji; po trzecie przynosi ulgę i optymizm dzięki swojemu pięknu i harmonii; po czwarte skłania do rozważań, a często i medytacji”. Warto przyjść do Elektrowni zobaczyć tę wystawę, dać sobie możliwość porównania różnych spojrzeń artystów na ten sam temat. Wystawa jest czynna do 23.04.2018 roku.
Wystawa „Międzywartości” jest próbą pokazania jednego z problemów w sztuce Jana Berdyszaka – problemu obecności człowieka w kontekście jego relacji ze światem.  Wystawa zawiera materialne obiekty takie jak: kamień, chleb, szkło i ziemia. Jak powiedziała Tamara Woźniak – Książek, kuratorka wystawy: „Wszystkie te materialne elementy mają w sobie zakodowany pewien dramat, jakiś sygnał konfliktu, w związku z czym są blisko człowieka, niosą też pewne sugestie natury etycznej.” Na otwarcie wystawy przyjechała rodzina i bliscy Jana Berdyszaka. Z pewnością są to dzieła, które robią ogromne wrażenie. Warto przystanąć przy nich, zastanowić się, co artysta chciał nam przez nie przekazać. Wystawa jest czynna do 06.05.2018 roku.
 Ceny biletów na wystawy:
– Bilet wystawowy na wszystkie wystawy – 8 zł
– Bilet wystawowy na jedną wystawę – 4 zł
Szczegółowe informacje pod nr tel. (48) 383 60 77, (48) 386 16 60, a także na stronie internetowej www.elektrownia.art.pl 

autor: Malwina Lament