POSTAW NA ROZWÓJ – 2. edycja szkolenia w Radomiu

POSTAW NA ROZWÓJ – 2. edycja szkolenia w Radomiu
Zapraszamy do udziału w 2.edycji 14 – dniowego kursu przygotowującego do certyfikacji IPMA D w zakresie zarządzania projektami, zakończonego Międzynarodowym Egzaminem IPMA D realizowanego w ramach projektu pt. „Postaw na rozwój – szkolenia dla osób dorosłych z województwa mazowieckiego” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Trwająca jeszcze 1.edycja szkolenia cieszyła się dużym powodzeniem, uczestniczy w niej 17 osób.
W kursie mogą wziąć udział osoby dorosłe z wykształceniem co najmniej średnim, zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem/podniesieniem kwalifikacji zawodowych z zakresu zarządzania projektami i potwierdzenia ich certyfikatem IPMA-D.

Wszyscy uczestnicy mają zapewnione:

  • profesjonalne szkolenie,
  • wykwalifikowanych trenerów, doświadczonych specjalistów, praktyków,
  • salę szkoleniową i catering obiadowy, materiały szkoleniowe i podręczniki,
  • miłą i przyjazną atmosferę, tempo zajęć dopasowane do grupy,
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i bezpłatny egzamin z certyfikacją IPMA-D.

Zajęcia dla grupy w Radomiu odbędą się w okresie od 17 marca 2018r. do 10 czerwca 2018r.
Będą prowadzone w trybie zjazdów dwudniowych weekendowych, 2 – 3 razy w miesiącu, po 8 godzin dziennie.

Więcej informacji oraz dokumenty dostępne są na stronie Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej www.radomskibiznes.pl