Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Powiecie Kozienickim: 13 – 19 listopada 2017

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Powiecie Kozienickim: 13 – 19 listopada 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach koncentrując się na wypełnianiu ustawowych obowiązków wynikających z zapisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jak również realizując zadania wykraczające poza określone w ustawie działania, zmierzające do aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, a także bieżącego wspierania lokalnej przedsiębiorczości postanowił aktywnie włączyć się w organizowany od 2008 r. w 160 krajach Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Celem tego międzynarodowego projektu jest promowanie świadomego rozwoju, aktywnej postawy wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. W 2017 r. przedsięwzięcie odbędzie się w dniach 13-19 listopada.

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości na terenie powiatu kozienickiego odbędzie się kilka wydarzeń.

Spotkania informacyjno-warsztatowe w szkołach średnich. Spotkanie prowadzić będą pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach: doradca zawodowy, pośrednik pracy – doradca instytucjonalny, oraz specjalista od dotacji. Podczas spotkania „Droga do przedsiębiorczości”, chcemy zachęcać i wyzwalać naturalne pokłady przedsiębiorczości, które drzemią w większości młodych ludzi. Wszystko to, by uczniowie starszych klas szkół średnich – już na progu dorosłości – podjęli przemyślenia i starania o zaplanowane działania biznesowe z korzyścią dla siebie i całego otoczenia.

Spotkania odbędą się:
– 13 listopada, godz. 10:00 – Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisku
– 14 listopada, godz. 10:00 – I Liceum Ogólnokształcące w Kozienicach
– 15 listopada, godz. 10:00 – Zespół Szkól Nr 1 w Kozienicach

Porady oraz warsztaty dla bezrobotnych i przedsiębiorców – „Dzień otwarty w Powiatowym Urzędzie Pracy” (16 listopada). Podczas „Dnia otwartego Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach” odbędą się porady, warsztaty i spotkania z bezrobotnymi prowadzone przez pracowników, doradców zawodowych PUP w Kozienicach, jak i pracowników Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka”.

Planowane jest m.in. przeprowadzenie dwóch spotkań grupowych dedykowanych dla bezrobotnych – szczególnie zorientowanych na utworzenie własnej działalności gospodarczej, szukających wsparcia i środków na otwarcie i prowadzenie biznesu.
Ponadto w holu tutejszego urzędu ustawione będą specjalne punkty promocyjno-informacyjne, gdzie każdy będzie mógł indywidualnie otrzymać odpowiedź na nurtujące pytania dotyczące przedsiębiorczości.

Konferencja dla przedsiębiorców, bezrobotnych oraz poszukujących pracy i pomysłu na biznes, która odbędzie się 17 listopada br. w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach. Podczas konferencji prezentowane będą m.in. możliwości pozyskiwania środków na rozpoczęcie, prowadzenie i rozwój biznesu oraz inne instrumenty wspierające rynek pracy. Planowane są wystąpienia przedstawicieli: Gminy Kozienice, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Fundacji Przedsiębiorczości i Rynku Pracy, Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka”, Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, Kancelarii prawnej oraz Urzędu Pracy w Kozienicach.