Warsztaty RODO

Warsztaty RODO

Polska Agencja Ochrony Danych zaprasza na szkolenie: Warsztaty RODO – tworzenie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych i dokumentacji towarzyszącej

Ochrona danych osobowych to złożone, względnie często modyfikowane zagadnienie. Odgrywa coraz większą rolę, nie tylko w codziennym życiu, ale także w szeroko rozumianym biznesie. Faktem, który potwierdza tę tezę, jest uregulowanie tej kwestii na poziomie prawa europejskiego i przyjęcie tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Celem szkolenia będzie pokazanie jak opracować jeden z najważniejszych i kluczowych środków techniczno-organizacyjnych jakim jest stosowna dokumentacja. Ta składa się nie tylko z regulacji sensu stricte traktujących o ochronie danych osobowych, ale także tzw. dokumentacji towarzyszącej tj. m.in. Regulaminu Organizacyjnego, Polityki Kadrowej, Instrukcji Kancelaryjnej i innych, w których pożądane jest posiadanie zapisów nawiązujących do wdrożonego u danego podmiotu systemu bezpieczeństwa i ochrony danych.

Ramowy program:

1. Dokumentacja jako jeden z techniczno-organizacyjnych środków ochrony danych osobowych

2. Tworzenie Polityki Ochrony Danych Osobowych

3. Tworzenie Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym

4. Tworzenie Regulaminu Ochrony Danych Osobowych

5. Tworzenie Regulaminu Organizacyjnego

6. Tworzenie Polityki Kadrowej

7. Tworzenie Instrukcji Kancelaryjnej

8. Tworzenie Planów Ciągłości Działania

9. Tworzenie Regulaminu Pracy

10. Tworzenie Regulaminu Wynagradzania

Termin szkolenia: 4 października 2018r.(czwartek) w godz. 9.30-15.00

Miejsce: Radom, ul. Biznesowa 9

Cena: 500 zł +VAT- za same warsztaty; 800 zł + VAT-za warsztaty i wzorcowe regulacje. Przy zgłoszeniu minimum 2 osób rabat 15%.

Koszt szkolenia obejmuje: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (w przypadku wyboru opcji z wzorcowymi regulacjami), dyplomy ukończenia szkolenia, lunch i catering.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: biuro@paod.pl podając imię, nazwisko oraz dane firmy (adres, siedziba, NIP).

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń!